Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS1155
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn tỉnh Phú Yên gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên (Số 02, Tố Hữu, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Việc làm- An toàn lao động xử lý.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.
- Nộp giấy biên nhận.
- Nhận kết quả.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập và bản dịch bằng tiếng Việt (có công chứng);
- Có tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;
- Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng);
Có giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với mức tiền bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập.
Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, đưa lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, có văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;
Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập;
Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;
Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;
Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS1155
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
22