Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS1505
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua mạng điện tử.
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu nội dung thủ tục hành chính tại các trang website: http://motcua.skhdt.phuyen.gov.vn/webos/searchrecords.iws; hoặc http://www.ipcphuyen.gov.vn/ hoặc trực tiếp đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) để được hướng dẫn cụ thể.
Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận và viết biên lai thu phí.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Nộp Giấy biên nhận.
- Ký nhận kết quả.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 193 Luật Doanh nghiệp thì công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tương ứng với thủ tục thay đổi vốn điều lệ) và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống (tương ứng thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên và thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần) đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS1505
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [19]
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Phú Yên
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân - Phú Yên
Thành lập mới công ty được chia là công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Thành lập mới công ty được chia là Công ty cổ phần - Phú Yên
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần - Phú Yên
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần - Phú Yên
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần - Phú Yên
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Phú Yên
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn - Phú Yên
Thông báo tạm ngừng kinh doanh - Phú Yên
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo - Phú Yên

0
24