Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS245
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã và thành phố
Cách thức thực hiện: a) Trực tiếp.
b) Qua đường bưu điện
c) Fax có xác nhận qua điện thoại (sau đó cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra bản chính tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại cơ sở)
d) Thư điện tử (sau đó cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra)
e) Đăng ký trực tuyến (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm ta, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 trong các ngày làm việc trong tuần
Thời hạn giải quyết: 22 (hai mươi hai) ngày làm việc, kể từ: ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - hoàn thành kiểm tra. Bao gồm:
* 15 (mười lăm) ngày làm việc: Thẩm tra hồ sơ, thông báo kế hoạch kiểm tra và kiểm tra, đánh giá tại cơ sở
* 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra: Xử lý kết quả và thông báo kết quả kiểm tra, công nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới cơ sở/ Thông báo kết quả dối với cơ sở chưa đủ điều kiện; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (nếu cơ sở có yêu cầu). Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (sau đây gọi tắt là cơ sở) có đăng ký kinh doanh, sản phẩm chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa lập và gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra đến Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Yên (sau đây gọi tắt là cơ quan kiểm tra); Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Bước 2: Trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký
kiểm tra của cơ sở, cơ quan kiểm tra phải xem xét, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định
Bước 3: Nếu hồ sơ đăng ký phù hợp cơ quan kiểm tra thông báo cho cơ sở thời gian sẽ tiến hành kiểm tra
Bước 4: Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra tại cơ sở
Bước 5: Công nhận kết quả kiểm tra:
- Đối với Cơ sở đạt yêu cầu: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu)
- Đối với Cơ sở không đạt yêu cầu:
+ Thông báo kết quả và yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả khắc phục
+ Kiểm tra lần hai: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở đạt yêu cầu và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu) hoặc thông báo với cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt hành chính, đồng thời kiến nghị tới cơ quan chức năng xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho cơ sở không đạt yêu cầu kiểm tra lần hai
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác
+ Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng,thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại
+ Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường
- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữu hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực thẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Giấy đăng ký kiểm tra (Theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở
Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (Theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-NBNPTNT ngày 03/8/2011)
Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các Cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo CL, ATTP theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-02:2009/BNNPTNT)
Đối với các cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước, Cơ sở chỉ lập hồ sơ bao gồm 01(một) Báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (Theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-NBNPTNT ngày 03/08/2011) gửi cơ quan kiểm tra
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở
Tải về
Báo cáo khắc phục các sai lỗi
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn tực phẩm thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 40.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS245
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23