Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS286
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ yêu cầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Điều chỉnh nội dung giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác nộp và xuất trình cho cán bộ tiếp nhận của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông các giấy tờ tại mục 7 biểu mẫu
Bước 2: Sau khi xem xét hồ sơ nếu thấy phù hợp thì cán bộ Tư pháp của Phòng tư pháp thực hiện thủ tục điều chỉnh
Bước 3: Đương sự nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của người yêu cầu
Giấy ủy quyền (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột)
Bản chính các giấy tờ cần điều chỉnh
Các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu điều chỉnh (nộp bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 25.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải là giấy khai sinh) - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS286
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19