Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS32-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP. Tuy Hòa).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết)
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP. Tuy Hòa) theo các bước sau:
+ Nộp giấy biên nhận
+ Nhận kết quả
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết)
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Theo mẫu số 07 Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động
Văn bản chứng minh việc người sử dụng lao động đã thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện
Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp, qua hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt (có công chứng); Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp. (Còn trong thời hạn một trăm tám mươi ngày, tính đến thời điểm nộp hồ sơ cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)
Bằng cấp trình độ chuyên môn, tay nghề… qua hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt (có công chứng)
Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế (Còn trong thời hạn một trăm tám mươi ngày, tính đến thời điểm nộp hồ sơ cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)
03 ảnh màu chụp chính diện, không đeo kính, phông nền màu trắng (kích thước 3 x 4 cm)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn về việc đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 7)
Tải về
Công văn về việc tuyển lao động Việt Nam (mẫu số 3)
Tải về
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu 1)
Tải về
Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động (mẫu số 4)
Tải về
Phương án sử dụng lao động (mẫu số 2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS32-SĐ
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35