Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS354
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm y tế huyện/ thị xã/ thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế huyện/ thị xã/ thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Phòng một cửa Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo qui định
Bước 2: Hồ sơ nộp tại phòng một cửa Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố:
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, Chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Bước 3: Trả kết quả tại phòng một cửa Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận kết quả.
Thời gian trả kết quả: Sáng 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, Chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại 150.000 đồng/ 1 lần cấp
Phí, lệ phí Theo Thông tư số 149/2013/ TT- BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính “ v/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đổi tên cơ sở, đổi chủ cơ sở, đổi địa điểm) trong trường hợp Giấy chứng nhận cũ do Ủy ban nhân dân huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh cấp còn thời hạn sử dụng - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS354
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [8]

0
33