Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS368
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Cách thức thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 15 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 26 ngày làm việc.
Trong đó:
- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: không quá 01 ngày làm việc; Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện: không quá 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận được xác nhận thay đổi hoặc cấp đổi.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất;
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày chủ nhật, ngày lễ).
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian chưa thành lập Văn phòng Đăng ký Đất đai kiểm tra hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc trình Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận, cập nhật đăng ký, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo trình tự sau:
- Trao hoặc chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho UBND cấp xã để trao (nếu nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn) sau khi thực hiện các nội dung sau:
+ Thu giấy biên nhận;
+ Thu phí, lệ phí theo quy định;
+ Thu giấy tờ gốc chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các giấy tờ gốc có liên quan theo quy định.
- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày chủ nhật, ngày lễ).
Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Lý do chỉnh lý: Cơ quan nhà nước sai sót khi thực hiện: không
Lệ phí Lý do chỉnh lý: Người sử dụng đất đăng ký sai. - Trường hợp chứng nhận đăng ký biến động: + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường nội thị thị xã Sông Cầu và nội thành thành phố Tuy Hòa: 15.000 đồng/giấy. + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn: 7.000 đồng/giấy. - Cấp đổi giấy chứng nhận: + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường nội thị thị xã Sông Cầu và nội thành thành phố Tuy Hòa: 20.000 đồng/giấy; + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn: không.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS368
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [8]
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 9 (Trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) - Phú Yên
Tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Phú Yên
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) - Phú Yên
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) - Phú Yên
Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) - Phú Yên
Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất - Phú Yên
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Phú Yên

0
20