Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS374
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): + Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận; + Văn phòng đăng ký Đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đơn đăng ký, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận theo quy định.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian chưa thành lập Văn phòng đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 26 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận và kết quả xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ).
Bước 2: Văn phòng Đăng ký Đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận đơn và trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận, cập nhật đăng ký, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 3: Trao Giấy chứng nhận đã ký.
- Tổ chức nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cán bộ trả Giấy chứng nhận cho tổ chức sau khi thực hiện các nội dung sau:
+ Thu phiếu tiếp nhận hồ sơ;
+ Thu lệ phí theo quy định.
- Thời gian trao trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ).
Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí a) Đối với tổ chức: - Cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy; b) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: - Cấp giấy chứng nhận: + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường nội thành thuộc thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa: 25.000 đồng/giấy; + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn: không.
Phí, lệ phí a) Đối với tổ chức: - Trường hợp chứng nhận đăng ký biến động thì lệ phí là: 20.000 đồng/giấy. b) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: - Trường hợp chứng nhận đăng ký biến động: + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường nội thành thuộc thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa: 15.000 đồng/giấy; + Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn: 7.000 đồng/giấy.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
47