Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS443
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện theo trình tự sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận Kết quả thủ tục.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
UBND cấp huyện cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị gồm: đường dây, đường ống, hào và cống, bể kỹ thuật cấp III, IV, trừ trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
a) Đối với công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và ống bể kỹ thuật:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị;
- Một trong các giấy tờ về cho phép đầu tư xây dựng công trình (bản sao công chứng);
- Văn bản thỏa thuận về vị trí, hướng tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (bản sao công chứng);
- Văn bản chấp thuận đấu nối không gian (nếu có) (bản sao công chứng);
- Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí, mặt bằng, mặt cắt, chiều sâu công trình, sơ đồ đấu nối kỹ thuật;
b) Đối với công trình giao thông ngầm, công trình công cộng ngầm, tuynen và các công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật ngầm:
Hồ sơ cấp phép xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng tại Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000đ/1 giấy phép.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31