Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS480
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giám đốc Sở Tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng giám định tư pháp, danh sách thành viên hợp danh.
Bước 2: - Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất.
- Khi có sự thay đổi một trong các trường hợp trên Văn phòng giám định tư pháp được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.
Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp tại Sở Tư pháp.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động;
Bản sao giấy tờ sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê, mượn nhà trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở;
Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng giám định tư pháp
Biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên hoặc quyết định về sự thay đổi của thành viên hợp doanh kèm theo danh sách;
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí trong trường hợp thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp 200.000 đồng/ 1 lần cấp
Lệ phí trong trường hợp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp 100.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS480
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [19]
Tạm ngừng hoạt động văn phòng công chứng - Phú Yên
Chuyển đổi loại hình văn phòng công chứng - Phú Yên
Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng sau khi được phép chuyển đổi loại hình văn phòng công chứng - Phú Yên
Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng - Phú Yên
Cấp lại thẻ công chứng viên - Phú Yên
Cấp thẻ công chứng viên - Phú Yên
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Phú Yên
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Phú Yên
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Phú Yên
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên
Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) - Phú Yên
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi - Phú Yên
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể - Phú Yên
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên

0
37