Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS499
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.
* Trường hợp Sở Công Thương yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.
* Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép.
* Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, Sở Công Thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép có thời hạn: 10 (mười) năm.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương; địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;
- Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Nộp giấy biên nhận;
- Nộp lệ phí;
- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động phát điện có quy mô công suất dưới 03 MW.
Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Điều kiện chung:
Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0, 4kV phải đáp ứng các điều kiện chung sau (Theo Điều 28 Nghị định 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ):
1. Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
d) Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
3. Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
4. Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
+ Điều kiện riêng:
Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0, 4kV phải đáp ứng các điều kiện riêng sau (Theo Điều 33 Nghị định 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ):
1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 5 năm.
2. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định.
3. Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.
A- Cấp mới, sửa đổi, bổ sung:
1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0, 4kV(theo mẫu Phụ lục 1- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, hoặc giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật), (theo mẫu Phụ lục 7b- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương). Kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.
B- Gia hạn:
Trước khi giấy phép hoạt động bán lẻ điện hết hạn sử dụng 3 tháng, đơn vị được cấp phép phải lập hồ sơ để đề nghị gia hạn giấy phép và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại mục: “Hồ sơ gia hạn” và “Thời gian giải quyết” dưới đây.
Trường hợp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đã hết hạn sử dụng, hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự theo quy định thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện áp dụng như trường hợp được cấp lần đầu.
Thời hạn gia hạn của lĩnh vực hoạt động bán lẻ điện không được vượt quá một nửa thời gian hoạt động của lĩnh vực bán lẻ điện ghi trong giấy phép đã được cấp lần đầu.
Hồ sơ gia hạn:
1. Đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0, 4kV(theo mẫu Phụ lục 1- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương).
2. Bản sao Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0, 4kV đã được cấp.
3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập gần nhất của đơn vị đề nghị cấp phép.
4. Bản sao tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động bán lẻ điện đã được cấp giấy phép.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật)
Tải về
Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0, 4kV
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp Giấy phép hoạt động + Cấp mới: 700. 000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng). + Cấp sửa đổi, bổ sung và gia hạn: 350. 000 đồng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng).

0
31