Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS510
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ phận có liên quan, các địa phương nơi phát sinh tố cáo.
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xÃ
- - Gửi qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận qua công việc tiếp công dân hoặc do công dân gửi đến;
Bước 2: Công chức tiếp nhận, đọc nội dung đơn, xác định nội dung khiếu nại, tố cáo, ghi chép vào sổ tiếp nhận và xử lý đơn;
Lập phiếu xử lý đơn, trong đó nêu rõ hướng xử lý đề xuất trình Chủ tịch cơ quan phê duyệt;
Bước 3: * Đối với nội dung khiếu nại:
-Không thuộc thẩm quyền: Lập phiếu hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
-Thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận trình Chủ tịch xem xét ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại, đồng thời lập thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi cho người khiếu nại biết;
* Đối với nội dung tố cáo:
-Không thuộc thẩm quyền: Lập phiếu chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời lập thông báo về việc chuyển đơn tố cáo gửi cho người tố cáo biết;
-Thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận trình Chủ tịch xem xét ban hành quyết định xác minh nội dung tố cáo, đồng thời lập thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi cho người tố cáo biết;
Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)
Đơn khiếu nại, tố cáo;
Giấy ủy quyền khiếu nại( trong trường hợp người khiếu nại uỷ quyền), giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của người đại diện;
Các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng, có liên quan đến nội dung khiếu nại tố cáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
Mẫu đơn khiếu nại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận, xử lý đơn - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS510
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17