Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS640
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến tổ chức hành nghề công chứng.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Không quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong trường hợp có lý do chính đáng, người tập sự được tạm ngừng tập sự nhưng phải thông báo bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang tập sự chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự.
Bước 2: Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày sau ngày người tập sự tạm ngừng tập sự.
Văn bản thông báo về việc tạm ngừng tập sự.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS640
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [39]
Tạm ngừng hoạt động văn phòng công chứng - Phú Yên
Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Đăng ký danh sách đấu giá viên - Phú Yên
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Phú Yên
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp doanh - Phú Yên
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Phú Yên
Cấp lại Thẻ công chứng viên - Phú Yên
Xóa đăng ký hành nghề công chứng - Phú Yên
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng - Phú Yên
Thành lập Văn phòng công chứng - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) - Phú Yên
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) - Phú Yên
Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng - Phú Yên
Hợp nhất Văn phòng công chứng - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất - Phú Yên
Sáp nhập Văn phòng công chứng - Phú Yên
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập - Phú Yên
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Phú Yên
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng - Phú Yên
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Phú Yên
Thành lập Hội công chứng viên - Phú Yên
Công chứng bản dịch - Phú Yên
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn - Phú Yên
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Phú Yên
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Phú Yên
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản- Phú Yên
Công chứng di chúc - Phú Yên
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Phú Yên
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Phú Yên
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Phú Yên
Công chứng hợp đồng ủy quyền - Phú Yên
Cấp bản sao văn bản công chứng - Phú Yên

0
24