Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS88
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Phú Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định theo Quyết định của UBND Tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ,Tết)
+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,
+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 08 ngày, UBND tỉnh 07 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận/ hoặc Quyết định hành chính của UBND tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chủ trì đào tạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ tại cơ sở theo các điều kiện quy định tại Điều 7- Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thẩm định phải thông báo trước cho cơ sở đào tạo.
+ Nếu kết quả thẩm định cho thấy cơ sở đào tạo không đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng GDTXCN trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định.
+ Nếu kết quả thẩm định cho thấy cơ sở đào tạo đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, thì Sở Giáo dục và đào tạo ghi ý kiến trình UBND tỉnh ra Văn bản chấp thuận cho phép liên kết đào tạo đối với các lớp liên kết đặt tại địa phương mình. Thời hạn trả kết quả không quá 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định
Bước 4: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp của Sở GD&ĐT.
+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:
a) Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;
b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;
c) Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học
Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:
a) Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;
b) Xác định được địa điểm đặt lớp:
Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.
c) Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.
Quy định trên tại Điều 7- Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
Hồ sơ mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo gồm có:
1. Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo:
- Chương trình đào tạo.
- Nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết đào tạo được hai bên ký;
- Các bản sao hợp lệ văn bản xác định về: chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có).
2. Danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy (mẫu 1, Phụ lục),
3. Bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (mẫu 2, Phụ lục)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 1. Danh sách nhà giáo tham gia giảng dạy và cán bộ quản lý
Tải về
Mẫu 2. Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ liên kết đào tạo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quy trình thực hiện có ý kiến về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS88
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26