Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QB-234213-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình hoặc qua đường bưu điện;
- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BKHCN). - Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh: cấp cho văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập (Mẫu 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BKHCN).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.
- Địa chỉ: 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết);
+ Đối với hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết phiếu biên nhận hồ sơ;
+ Đối với hồ sơ không đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Yêu cầu đối với tổ chức khoa học và công nghệ: (Quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN) Khi thay đổi, bổ sung một trong các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ vẫn phải bảo đảm các điều kiện tương ứng được quy định tại Điều 6 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN (đảm bảo các điều kiện như trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức khoa học và công nghệ).
- Yêu cầu đối với văn phòng đại diện/chi nhánh: (Quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN) Khi đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động, văn phòng đại diện, chi nhánh vẫn phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP (đảm bảo các điều kiện như trường hợp đăng ký hoạt động lần đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ).
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động (theo mẫu);
Giấy chứng nhận đã được cấp;
Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ phải có một trong các giấy tờ sau:
• Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;
• Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao.
Ngoài trụ sở chính, nếu có nhu cầu tổ chức khoa học và công nghệ có thể đăng ký các địa điểm hoạt động khác tại cùng tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký địa điểm hoạt động khác áp dụng như hồ sơ về trụ sở chính.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BKHCN).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 300.000 đồng
Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ 1.000.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi về trụ sở chính - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QB-234213-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi người đứng đầu - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp sáp nhập, chia, tách tổ chức - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi tên của tổ chức - Quảng Bình
Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình

0
19