Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-006204-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu xe hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Xe của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng mà phù hiệu "Xe hợp đồng" hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập danh sách xe đưa vào khai thác vận tải khách theo hợp đồng hoặc tờ trình đề nghị đổi phù hiệu "Xe hợp đồng" gửi Sở Giao thông vận tải (GTVT), kèm theo hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để được Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết cấp phù hiệu "Xe hợp đồng"
Bước 2: Cán bộ phụ trách nnghiên cứu hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt cấp phù hiệu xe hợp đồng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo yêu cầu.
- Thời hạn của phù hiệu "Xe hợp đồng" là 6 tháng.
Bước 3: Trả kết quả cho khách hàng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải
Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng (bản photocopy có công chứng hoặc bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu)
Giấy đăng ký phương tiện hoặc hợp đồng thuê xe của những xe trong danh sách (bản photocopy)
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường (bản photocopy) của các xe trong danh sách
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
PL21-Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Nộp phí (Tiền phôi phù hiệu "Xe hợp đồng" và phí vận chuyển) 5.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu "Xe hợp đồng" - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-006204-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
26