Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-013695-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng nghiên cứu các văn bản qui định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn mà mình cần hành nghề (Qua mạng, qua công báo hoặc trực tiếp gặp cán bộ phụ trách hành nghề tại phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế để được hướng dẫn, tư vấn và cung cấp tài liệu liên quan)
Bước 2: - Sau khi có đủ tài liệu đối tượng nghiên cứu và nắm chắc các qui định tại các văn bản về: Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, các điều cấm... liên quan đến phạm vi hành nghề tư nhân mà cá nhân dự kiến đăng ký hành nghề.
- Đối tượng tự hoàn thành bộ hồ sơ (theo mục 7)
- Sau khi hồ sơ hoàn tất, đối tượng trực tiếp đưa hồ sơ lên bộ phận một cửa Sở Y tế để nộp (Không gửi qua bưu điện hoặc nhờ người khác chuyển hộ).
- Cán bộ tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan nếu thấy đầy đủ viết giấy phiếu tiếp nhận hồ sơ 2 bản (01 bản cho đối tượng; 01 bản kèm hồ sơ); nếu không đầy đủ theo qui định trả lại cho đối tượng và hướng dẫn để họ hoàn thiện các thủ tục còn thiếu.
- Chuyển hồ sơ cho cán bộ phòng Nghiệp vụ Y kiểm tra tất cả các các nội dung theo qui định.
+ Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì trong vòng 10 ngày Sở Y tế phải gửi văn bản thông báo và hướng dẫn cho đối tượng bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: - Trong vòng thời gian 10 kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu đối tượng không nhận được giấy thông báo của Sở Y tế về bổ sung hồ sơ, như vậy hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.
- Sau 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đối tượng trực tiếp liên hệ với bộ phận một cửa hoặc cán bộ phụ trách để nhận Chứng chỉ.
Bước 4: Khi đã có giấy Chứng chỉ, đối tượng trực tiếp đến Sở Y tế nộp lệ phí thẩm định theo qui định và nhận biên lai thu tiền. Trực tiếp đem biên lai thu tiền đến bộ phận một cửa (cán bộ phụ trách) để nhận Chứng chỉ hành nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bằng bác sỹ
Có đạo đức hành nghề
Có đủ sức khoẻ để hành nghề
Đã có thời gian hành nghề 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh và có 3 năm thực hành chuyên khoa
Không thuộc đối tượng qui định tại Điều 6 của Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội số 07/2003/PL – UBTVQH 11 ngày 25/02/2003
Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
Bản sao công chứng các bằng, chứng chỉ chuyên môn
Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp)
Giấy xác nhận thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp do thủ trưởng cơ quan ký và đóng dấu.
Nếu:
+ Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, chuyển công tác căn cứ vào bản sao hợp pháp quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định nghỉ thôi việc.
+ Đối với người làm việc trong các cơ sở tư nhân thì do người đứng đầu cơ sở đó xác nhận, kèm theo bản sao hợp pháp hợp đồng lao động hoặc bản sao hợp pháp sổ bảo hiểm xã hội.
Bản cam kết thực hiện đúng các qui định về hành nghề
Bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân
02 ảnh màu chân dung 4 cm x 6 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược 150.000 đồng

0
17