Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-015326-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình hoặc gửi qua Bưu điện.
- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.
Thời hạn giải quyết: Thời gian hoàn thành nghiệm thu không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình. Địa chỉ: 17A Quang Trung, phường Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghĩ lễ, tết).
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể:
Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh:
+ Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá toàn diện các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ trên cơ sở hợp đồng KH&CN đã được ký kết, thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt, hồ sơ đánh giá cấp cơ sở và báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia do Sở Khoa học và Công nghệ thành lập (nếu có).
+ Đối với các nhiệm vụ có kết quả nghiên cứu là sản phẩm có các thông số kỹ thuật đo kiểm được (kể cả phần mềm máy tính), thì tính xác thực của các thông số kỹ thuật và tài liệu công nghệ của nhiệm vụ phải được một tổ chuyên gia thẩm định trước khi Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh họp đánh giá.
Kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ghi vào biên bản họp Hội đồng theo Mẫu PL5-BBHĐ ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BKHCN.
- Ý kiến kết luận của Hội đồng được Sở Khoa học và Công nghệ gửi cho tổ chức chủ trì trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).
Bước 3: Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đánh giá nghiệm thu:
- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá “Đạt” với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng, chủ nhiệm và tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kết luận của Hội đồng và báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo mẫu PL5-BCHT ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BKHCN.
+ Chủ tịch Hội đồng xác nhận hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của hội đồng.
Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Trên cơ sở báo cáo kết quả của Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu, Sở Khoa học ra quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Mẫu PL5-CNKQ ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BKHCN.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quy định tại điểm 2, khoản 1 và điểm 5, khoản 2 Điều 31 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Việc đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chỉ được thực hiện khi Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá kết quả nhiệm vụ ở mức “Đạt”.
- Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả, cùng các tài liệu liên quan nộp Sở Khoa học Công nghệ trước 60 ngày kể từ ngày hiệu lực kết thúc hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh (nếu có).
Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì theo mẫu (PL5- CVĐNNT).
Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (PL 5-BCTH).
Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ.
Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.
Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).
Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án KHCN và KHXHNV cấp tỉnh;
Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ.
Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (PL 5-TĐG).
Các tài liệu khác (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử lưu trữ đầy đủ sản phẩm và các báo cáo chuyên đề của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ
Tải về
Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Tải về
Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21