Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-028229-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân, tổ chức: Chuẩn bị các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá theo quy định và hoàn chỉnh các loại giấy tờ cần thiết có trong thành phần hồ sơ nộp tại Sở Công thương
Cơ quan hành chính: Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành xem xét, thẩm định để cấp Giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh:
- Bảng kê diện tích, sơ đồ nhà xưởng, kho hàng, văn phòng làm việc và các phụ trợ khác.
- Bảng kê các thiết bị thông gió, thiết bị Phòng cháy chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mọt, các giá bục, kệ đỡ kiện thuốc lá...
- Bản sao Hợp đồng lao động với người lao động, quản lý đầu tư, hổ trợ kỷ thuật và thu mua nguyên liệu.
- Bản sao hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá;
- Bản sao hợp lệ biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình.
- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm (hồ sơ kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), hồ sơ phương tiện vận chuyển gồm, hồ sơ năng lực tài chính..).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22