Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-028270-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QL Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnGiấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá và cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định và hoàn chỉnh các loại giấy tờ cần thiết có trong thành phần hồ sơ nộp tại Sở Công thương
Bước 2: Sở Công Thương tiến hành xem xét, thẩm định để cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản
Đơn đề nghị cấp lại
Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới theo Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ.
Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị như mẫu đơn cấp mới
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục: - Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-028270-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22