Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-028426-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức muốn tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép công diễn tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép công diễn; trường hợp không cấp giấy phép công diễn phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do; trường hợp cần duyệt chương trình trước khi cấp giấy phép công diễn, tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề biểu diễn (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn)
Giấy phép kinh doanh (quyết định thành lập đơn vị)
Bản cam kết khi hành nghề biểu diễn không vi phạm các quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-028426-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27