Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-028958-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các trường hợp thực hiện khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký, chậm nhất trong 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân đến đăng ký tại Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại mang theo mẫu đơn (theo mẫu KM-2 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007), và các loại giấy tờ cần thiết có trong thành phần hồ sơ
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, Sở Công Thương ghi giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007) 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Công Thương (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện)
Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại (theo mẫu), bao gồm cả nội dung chương trình khuyến mại: tên chương trình, địa bàn, thời gian tổ chức, hàng hoá, thời gian tổ chức, hàng hoá- dịch vụ, khách hàng được khuyến mại
Thể lệ chương trình khuyến mại; mẫu vé số dự thưởng (nếu có); hình ảnh hàng hoá khuyến mại; mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có)
Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng
Hình ảnh hàng hoá khuyến mại và hàng hoá dùng để khuyến mại
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có)
sao giấy chứng nhận về chất lượng hàng hoá, dịch vụ khuyến mại và hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
33