Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-029019-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: Thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007) đến cơ quan nhà nước nơi đã thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại
Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, kiểm tra tính hợp pháp và ghi giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Công thương (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện)
Văn bản đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung thực hiện chương trình khuyến mại (theo mẫu), bao gồm cả nội dung chương trình khuyến mại: tên chương trình, địa bàn, thời gian tổ chức, hàng hoá, thời gian tổ chức, hàng hoá- dịch vụ, khách hàng được khuyến mại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
33