Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-033956-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép Gia hạn giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện đơn vị hoặc cá nhân người lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Bước 3: Trả giấy phép cho đại diện đơn vị hoặc người lao động
Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm:
+ Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Bản sao hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động);
+ Giấy phép lao động đã được cấp.
Đối với người nước ngoài thực hiện các hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, gồm có:
+ Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Gia hạn Phiếu lý lịch tư pháp; bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
+ Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;
+ Giấy phép lao động đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Gia hạn giấy phép lao động 200.000đ/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép lao động - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-033956-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21