Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-035689-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC 13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC BCA ngày 29/07/2008 (trong đó có 02 ngày chuyển sang Cơ quan thuế để cấp Mã số thuế đồng thời là mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thành lập (hay còn gọi là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh); - Tại Cục thuế cấp tỉnh: không quá 02 ngày khi Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ đầy đủ theo quy định phải cấp mã số thuế cho doanh nghiệp và gửi thông báo mã số thuế của doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với cơ quan Công an: Không quá 02 ngày sau khi cơ sơ khắc dấu hoàn thành khắc dấu chuyển đế cơ quan Công an
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Trình tự thực hiện của các cá nhân và tổ chức: Chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi đủ hồ sơ hợp lệ, nhận Giấy biên nhận tại phòng đăng ký kinh doanh, tối đa 05 ngày đến phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế và Phiếu trả kết quả)
Bước 2: Trình tự thủ tục đối với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
- Tại cơ quan đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC - BCA ngày 29/07/2008 (trong đó có 02 ngày chuyển sang Cơ quan thuế để cấp Mã số thuế đồng thời là mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thành lập (hay còn gọi là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh);
- Tại Cục thuế cấp tỉnh: không quá 02 ngày khi Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ đầy đủ theo quy định phải cấp mã số thuế cho doanh nghiệp và gửi thông báo mã số thuế của doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đối với cơ quan Công an: Không quá 02 ngày sau khi cơ sở khắc dấu hoàn thành khắc dấu chuyển đến cơ quan Công an.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh (02 bản)
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Danh sách thành viên công ty hợp danh
Điều lệ hoạt động của Công ty
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật Công ty, các cổ đông sáng lập Công ty (công chứng)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Các chứng chỉ hành nghề/giấy phép đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện do các Ngành quy định có trước khi đăng ký kinh doanh như: Tư vấn ngành xây dưng, kiểm toán, khám chữa bệnh, kinh doanh bất động sản....)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thành viên Công ty hợp danh (mẫu Phụ lục II-3)
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty hợp danh (mẫu Phụ lục I-5)
Tải về
Tờ khai thông tin đăng ký thế (Phụ lục I)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thành lập công ty hợp danh 200.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh (thành lập) đối với công ty hợp danh - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-035689-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21