Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-037579-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão.
Địa chỉ: 84 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới.
Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần, trừ các ngày lễ, tết, ngày thứ 7 và chủ nhật.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết; nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép."
Bước 4: Cơ quan ra quyết định cấp phép: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi nhận kết quả: Chi cục Thủy lợi và PCLB
Thời gian nhận kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3, Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN, gồm:
- Quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tiêu chuẩn chất lượng nước thải;
- Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống công trình thủy lợi;
- Đề nghị của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẩu phụ lục 3 Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT
Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên
Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Tải về

0
24