Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-038581-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế và Phòng PC 13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC BCA ngày 29/07/2008 (trong đó có 02 ngày chuyển sang Cơ quan thuế để cấp Mã số thuế đồng thời là mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi đủ hồ sơ hợp lệ, nhận Giấy biên nhận tại phòng đăng ký kinh doanh, tối đa 05 ngày đến phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế và Phiếu trả kết quả
Bước 2: - Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC BCA ngày 29/07/2008 (trong đó có 02 ngày chuyển sang Cơ quan thuế để cấp Mã số thuế chi nhánh đồng thời là mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký mã số thuế chi nhánh) phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký mã số thuế chi nhánh cho Chi nhánh thành lập.
- Tại Cục thuế cấp tỉnh/thành phố: không quá 02 ngày khi Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ đầy đủ theo quy định phải cấp mã số thuế cho Chi nhánh và gửi thông báo mã số thuế của Chi nhánh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Cục thuế tỉnh nào cấp mã số thuế cho Công ty thì sẽ tiến hành thủ tục cấp mã số thuế cho Chi nhánh thành lập).
- Đối với cơ quan Công an: Không quá 02 ngày sau khi cơ sơ khắc dấu hoàn thành khắc dấu chuyển đế cơ quan Công an.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiên, phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của các chuyên ngành
(xem 246 Danh mục Giấy phép kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tại: ấn phẩm Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 04 năm thi hành Luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) ấn hành tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội)
Thông báo lập Văn phòng đại diện (02 bản)
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp được lập tại tỉnh/TP khác nơi lập Văn phòng đại diện)
Quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc: Thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của Người đứng đầu Văn phòng đại diện (công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế - Phụ lục 1
Tải về
Thông báo lập Văn phòng đại diện (Phụ lục III - 2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thành lập văn phòng đại diện 20.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động (thành lập) văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-038581-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32