Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-038589-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng, Phòng công chứng
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ hợp lệ và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giải quyết xong trong ngày. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,(thực hiện cho tất cả các bước) bộ phận Đăng ký đất đai có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, viết vào đơn và trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước3: Trình Lãnh đạo ký xác nhận vào đơn và trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả kết quả
Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐKTC ); văn bản uỷ quyền (nếu có)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Quyết định số: 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xoa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất(Mẫu số 01/ĐKTC)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-038589-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26