Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-039019-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch, Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 thuộc Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc qua mạng điện tử (bằng cách truy cập vào Cổng thông tin ĐKDN quốc gia điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu)
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền: Nộp hồ sơ hợp lệ và chính xác theo quy định của pháp luật tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc gửi thông qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia (nếu đăng ký qua mạng điện tử). Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ và chính xác, nhận Giấy biên nhận tại Phòng ĐKKD hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (gọi tắt là GXNĐKDNĐT); gửi GXNĐKDNĐT có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của DN đến Phòng ĐKKD trong trường hợp đăng ký qua mạng điện tử mà chưa có chữ ký điện tử; nộp đủ lệ phí theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (gọi tắt là GCNĐKDN) trực tiếp tại Phòng ĐKKD và ký nhận vào Phiếu trả kết quả hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua dịch vụ chuyển phát
Bước 2: Phòng ĐKKD: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chính xác, phải tiến hành các trình tự trên Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia để cấp GCNĐKDN cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên văn phòng đại diện yêu cầu đăng ký không đúng quy định, phải thông báo rõ nội dung bằng văn bản cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển đổi theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật chuyên ngành.
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (thành lập trên cơ sở chuyển đổi)
- Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch HĐTV và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi
- Điều lệ công ty TNHH một thành viên sau khi chuyển đổi (theo quy định của Luật DN);
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (trường hợp chủ sở hữu là cá nhân);
- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy CNĐKDN hoặc giấy tờ tương đương của chủ sở hữu công ty; danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty (trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình HĐTV); bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền (trường hợp chủ sở hữu là tổ chức)
- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty
- Đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện có thay đổi Giám đốc hoặc một số cá nhân mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
- Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận ĐK thuế hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD và ĐK thuế hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (để thu hồi)
Trường hợp người được ủy quyền nộp hồ sơ ĐKDN thì phải xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP và văn bản ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên; Danh sách người đại diện theo ủy quyền. (Phụ lục I-2 và phụ lục II-4 Thông tư 14/2010/TT-BKH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 200.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-039019-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17