Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-039133-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế và Phòng PC 13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008. Đối với cơ quan Công an: Không quá 02 ngày sau khi cơ sơ khắc dấu hoàn thành khắc dấu chuyển đế cơ quan Công an
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi đủ hồ sơ hợ lệ, nhận Giấy biên nhận tại phòng đăng ký kinh doanh, tối đa 05 ngày đến phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và Phiếu trả kết quả
Bước 2: Đối với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
- Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC BCA ngày 29/07/2008 trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thu hồi Giấy chứng nhận mã số thuế công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển sang Cơ quan thuế.
- Đối với cơ quan Công an: Không quá 02 ngày sau khi cơ sơ khắc dấu hoàn thành khắc dấu chuyển đế cơ quan Công an.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nếu công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện, thì thành viên hoặc người lao động hợp đồng dài hạn phải có các chứng chỉ ngành nghề phù hợp với ngành nghề có điều kiện cụ thể hoặc giấy phép hành nghề của cơ quan chuyên ngành.
(Xem 246 Danh mục Giấy phép kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tại: Ân phẩm Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 04 năm thi hành Luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) ấn hành tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội).
Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chuyển đổi Công ty
Điều lệ hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Giấy chứng nhận mã số Thuế của Công ty bị chuyển đổi
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được chuyển đổi (Bản gốc)
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của Người đại diện pháp luật Công ty, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Phụ lục I-8 )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chuyển đổi công ty 200.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-039133-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27