Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-039363-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đồng Hới, Ủy ban nhân dân các xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tùy từng trường hợp cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống chuẩn bị các thủ tục hồ sơ theo quy định, nộp tại cơ quan hành chính nhà nước
Bước 2: Cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu thiếu); Nghiên cứu hồ sơ; Kiểm tra thực tế (nếu cần)
Bước 3: Thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh tổ chức xét công nhận.
Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Tờ trình đề nghị công nhận (theo mẫu)
Danh sách các hộ tham gia sản xuất có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (theo mẫu)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có)
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất (theo mẫu)
Xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã
Báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển nghề truyền thống có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh làng (thôn)…
Tải về
Báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nghề…
Tải về
Danh sách các hộ tham gia sản xuất nghề
Tải về
Tờ trình về việc công nhận làng nghề hoặc làng nghề truyền thống (mẫu 02)
Tải về
Tờ trình về việc công nhận nghề truyền thống (mẫu số 01)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-039363-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21