Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-039786-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch, Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 thuộc Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc qua mạng điện tử (bằng cách truy cập vào Cổng thông tin ĐKDN quốc gia điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu)
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty bị tách, các công ty được tách hoặc người đại diện theo ủy quyền: Nộp hồ sơ hợp lệ và chính xác theo quy định của pháp luật tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc gửi thông qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia (nếu đăng ký qua mạng điện tử). Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ và chính xác, nhận Giấy biên nhận tại Phòng ĐKKD hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (gọi tắt là GXNĐKDNĐT); gửi GXNĐKDNĐT có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của DN đến Phòng ĐKKD trong trường hợp đăng ký qua mạng điện tử mà chưa có chữ ký điện tử; nộp đủ lệ phí theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (gọi tắt là GCNĐKDN) trực tiếp tại Phòng ĐKKD và ký nhận vào Phiếu trả kết quả hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua dịch vụ chuyển phát
Bước 2: Phòng ĐKKD: Trong thời hạn 05 ngày làm việc (trong đó có 02 ngày chuyển hồ sơ sang Cơ quan thuế để cấp Mã số doanh nghiệp), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chính xác, phải tiến hành các trình tự trên Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia để cấp GCNĐKDN cho công ty được tách và cấp đổi cấp GCNĐKDN cho công ty bị tách. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng quy định, phải thông báo rõ nội dung bằng văn bản cho các doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Cục thuế tỉnh: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ đầy đủ theo quy định của Hệ thống, phải tiến hành cấp Mã số doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tách công ty theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải có chứng chỉ hành nghề và vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật chuyên ngành
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đối với công ty được tách hoặc Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (công ty ban đầu);
- Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch HĐQT và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách về việc tách công ty;
- Điều lệ hoặc Dự thảo điều lệ công ty được tách (theo quy định của Luật DN);
- Danh sách cổ đông sáng lập của các công ty (nếu có) và kèm theo các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của các cổ đông sáng lập công ty được tách là cá nhân;
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy CNĐKDN hoặc giấy tờ tương đương, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền đối với cổ đông sáng lập công ty được tách là tổ chức;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đại diện theo pháp luật của công ty được tách;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải có trước khi đăng ký kinh doanh;
- Giấy CNĐKKD và Giấy CNĐK thuế hoặc Giấy CNĐKKD và ĐK thuế hoặc Giấy CNĐKKD của công ty bị tách (Bản gốc đối với công ty đặt trụ sở chính tại tỉnh Quảng Bình; Bản sao hợp pháp đối với công ty đặt trụ sở chính tại tỉnh, thành phố khác hoặc văn bản xác nhận của Phòng ĐKKD nơi công ty đặt trụ sở chính về việc tách công ty).
Trường hợp người được ủy quyền nộp hồ sơ ĐKDN thì phải xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP và văn bản ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: Mỗi công ty nộp 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần; Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. (Phụ lục I-4, phụ lục II-2 và phụ lục III-6 Thông tư 14/2010/TT-BKH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 200.000 đồng đối với công ty được tách và 20.000 đồng đối với công ty bị tách
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty cổ phần để thành lập một số công ty cùng loại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-039786-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [54]
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty TNHH hai thành viên trở lên để thành lập một số công ty cùng loại - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại (công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi chia) - Quảng Bình
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh). Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh). Đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Quảng Bình
Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác - Quảng Bình
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân -Quảng Bình
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần -Quảng Bình
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết -Quảng Bình
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế - Quảng Bình
Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Quảng Bình
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng - Quảng Bình
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) - Quảng Bình
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Bán doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần - Quảng Bình
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần - Quảng Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Quảng Bình
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Bình
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Bình
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn - Quảng Bình
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo - Quảng Bình
Giải thể doanh nghiệp - Quảng Bình
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Quảng Bình
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp - Quảng Bình
Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp - Quảng Bình

0
30