Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-039864-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế và Phòng PC 13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC BCA ngày 29/07/2008 (trong đó có 02 ngày chuyển sang Cơ quan thuế để cấp Mã số thuế đồng thời là mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Tại Cục thuế cấp tỉnh: không quá 02 ngày khi Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ đầy đủ theo quy định phải cấp mã số thuế cho doanh nghiệp và gửi thông báo mã số thuế của doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với cơ quan Công an: Không quá 02 ngày sau khi cơ sơ khắc dấu hoàn thành khắc dấu chuyển đế cơ quan Công an
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi đủ hồ sơ hợ lệ, nhận Giấy biên nhận tại phòng đăng ký kinh doanh, tối đa 05 ngày đến phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và Phiếu trả kết quả
Bước 2: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 05 ngày theo Thông tư số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC BCA ngày 29/07/2008 (trong đó có 02 ngày chuyển sang Cơ quan thuế để cấp Mã số thuế đồng thời là mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thành lập (hay còn gọi là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh)
Bước 3: Tại Cục thuế cấp tỉnh: không quá 02 ngày khi Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ đầy đủ theo quy định phải cấp mã số thuế cho doanh nghiệp và gửi thông báo mã số thuế của doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 4: Đối với cơ quan Công an: Không quá 02 ngày sau khi cơ sở khắc dấu hoàn thành khắc dấu chuyển đến cơ quan Công an
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, thì phải có các chứng chỉ ngành nghề phù hợp với ngành nghề có điều kiện cụ thể hoặc giấy phép hành nghề của cơ quan chuyên ngành.
(Xem 246 Danh mục Giấy phép kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tại: Ân phẩm Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 04 năm thi hành Luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) ấn hành tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội)
Hồ sơ đăng ký kinh doanh các Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên sau khi tách (cho mỗi công ty mới) gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (02 bản);
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế;
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật Công ty, các cổ đông sáng lập Công ty (công chứng);
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
- Các chứng chỉ hành nghề/giấy phép đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện do các Ngành quy định có trước khi đăng ký kinh doanh như: Tư vấn ngành xây dựng, kiểm toán, khám chữa bệnh, kinh doanh bất động sản....).
Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc: chia Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành 2 hoặc các công ty cùng loại
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị (chia để thu hồi)
Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Mã số thuế (để thu hồi)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người đại diện theo ủy quyền Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (mẫu Phụ lục II-4)
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (mẫu Phụ lục I-4)
Tải về
Tờ khai thông tin đăng ký thuế (phụ lục I)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thành lập công ty cùng loại do tách Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 200.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với tách Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên trở lên thành 2 hoặc các Công ty cùng loại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-039864-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35