Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-040944-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 15 ngày theo Nghị định số: 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi đủ hồ sơ hợp lệ, nhận Giấy biên nhận tại phòng đăng ký kinh doanh, tối đa 15 ngày đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo hẹn tại Biên nhận
Bước 2: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 15 ngày theo nghị định số: 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã theo hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nếu Hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có điều kiện, thì phải có các chứng chỉ ngành nghề phù hợp với ngành nghề có điều kiện cụ thể hoặc giấy phép hành nghề của cơ quan chuyên ngành.
(Xem 246 Danh mục Giấy phép kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tại: Ân phẩm Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 04 năm thi hành Luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) ấn hành tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội).
Thông báo về đăng ký kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh) của Hợp tác xã sát nhập
Số lượng xã viên, Danh sách thành viên của liên hiệp Hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Biên bản đã thông qua tại Đại hội xã viên sát nhập Hợp tác xã cũ và thành lập (các) Hợp tác xã mới và Phương án giải quyêt nợ, lao động...
Điều lệ Hợp tác xã mới
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật Hợp tác xã (công chứng)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Các chứng chỉ hành nghề/giấy phép đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện do các Ngành quy định có trước khi đăng ký kinh doanh như: Tư vấn ngành xây dựng, kiểm toán, khám chữa bệnh, kinh doanh bất động sản....)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Số lượng xã viên, Danh sách thành viên của liên hiệp Hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (mẫu HTXMDS)
Tải về
Thông báo về đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã sát nhập (mẫu HTXTB-2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (do sát nhập) 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với sáp nhập Hợp tác xã (HTX) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-040944-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23