Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-041526-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Bước 2: Tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 15 ngày phải tiến hành cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước (theo phụ lục 4, mẫu MTB - 25)
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty Nhà nước
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc để thu hồi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước (Mẫu MTB - 25)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Nhà nước (thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 20.000 đồng (tạm thu)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17