Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-041948-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Bước 2: Tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 15 ngày làm việc phải tiến hành Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện, thì người đứng đầu hoặc cấp phó phải có các chứng chỉ ngành nghề phù hợp với ngành nghề có điều kiện cụ thể hoặc giấy phép hành nghề của cơ quan chuyên ngành.
(Xem 246 Danh mục Giấy phép kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tại: Ân phẩm Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 04 năm thi hành Luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) ấn hành tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội)
Đơn đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tách Công ty
Điều lệ Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng Giám đốc công ty có Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong các thành viên quy định tại khoản 5, điều 16, Nghị định số 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quy định tại NĐ số 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc để thu hồi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh (Mẫu MĐ-7)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước (thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh) do chia Công ty cùng loại 200.000 đồng (tạm thu)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với tách Công ty Nhà nước nước (Công ty Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-041948-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17