Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-041987-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Thời hạn kiểm tra, yêu cầu bổ sung hồ sơ là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
+ Thời hạn giải quyết công việc là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ, quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Xây dựng, địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới – Quảng Bình, thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h30 đến 10h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần; nộp lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho Sở Xây dựng theo quy định
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc
Bước 3: Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xét, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo đúng quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP, như sau:
+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;
+ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;
+ Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;
+ Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;
+ Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc sau:
•Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;
•Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dưng công trình;
•Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
•Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;
•Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
•Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
•Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
•Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;
Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu
02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ
Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BXD
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BXD
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19