Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042076-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin cấp chứng chỉ (gọi tắt là khách hàng) chuẩn bị hồ sơ xin cấp Chứng chỉ theo quy định và đến nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình vào các ngày thứ 3,5 hàng tuần.
+ Phòng giao dịch “1 cửa” kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận và giao hồ sơ cho Thư ký Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (gọi tắt là Hội đồng tư vấn).
Bước 2: Thư ký Hội đồng tư vấn xử lý kiểm tra nội dung hồ sơ, báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tư vấn.
+ Tổ chức họp Hội đồng tư vấn để thực hiện việc xét cấp theo hồ sơ nộp, ghi lại kết quả bằng biên bản.
+ Dự thảo Quyết định đối với các trường hợp được Hội đồng tư vấn đề nghị cấp, trình Giám đốc Sở phê duyệt.
+ In Chứng chỉ (theo mẫu in sẳn của Bộ Xây dựng).
+ Chuyển kết quả Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình.
Bước 3: Phòng giao dịch “1 cửa” của Sở Xây dựng Quảng Bình thực hiện giao kết quả dến khách hàng vào các ngày thứ 3,5 hàng tuần theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng áp dụng: Các cá nhân có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (trừ các cá nhân là công chức hoạt động trong các cơ quan nhà nước); đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
Đối với cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
Đối với cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 1 Ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 Ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận
02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (mẫu tại phụ lục 2)
Tải về
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu tại phụ lục 1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-042076-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
28