Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042124-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp Chứng chỉ quy hoạch kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau: không quá 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch tới Sở Xây dựng.
+ Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
+ Khi hồ sơ đã đầy đủ, Sở Xây dựng vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Trả kết quả tại Sở Xây dựng theo đúng thời hạn quy định.
+ Khách hàng nộp lệ phí cấp chứng chỉ quy hoạch khi nhận kết quả.
* Trường hợp có thông báo thoả thuận địa điểm của Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền:
+ Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch.
+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.
* Trường hợp không có thông báo thoả thuận địa điểm:
+ Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch.
+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
+ Đơn đề nghị cấp văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch.
+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thuyết minh, bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình với tỷ lệ thích hợp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ quy hoạch 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ quy hoạch - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-042124-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
33