Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042128-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 thuộc Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc qua mạng điện tử (bằng cách truy cập vào Cổng thông tin ĐKDN quốc gia điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu)
Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể và xóa tên doanh nghiệp trong hồ sơ ĐKDN
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, nộp hồ sơ hợp lệ và chính xác theo quy định của pháp luật tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc gửi thông qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia (nếu đăng ký qua mạng điện tử). Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ và chính xác, nhận Giấy biên nhận tại Phòng ĐKKD hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (gọi tắt là GXNĐKDNĐT); gửi GXNĐKDNĐT có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của DN đến Phòng ĐKKD trong trường hợp đăng ký qua mạng điện tử mà chưa có chữ ký điện tử
Bước 2: Phòng ĐKKD: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chính xác, phải gửi Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp cho cơ quan thuế và cơ quan công an cấp tỉnh; đồng thời trong thời hạn 07 ngày làm việc phải tiến hành các trình tự trên Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia để ra Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể và xóa tên doanh nghiệp trong hồ sơ ĐKDN. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có ý kiến phản hồi từ phía cơ quan thuế và cơ quan công an, phải thông báo rõ nội dung bằng văn bản cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Điều 158 Luật Doanh nghiệp và chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
- Thông báo giải thể doanh nghiệp;
- Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch HĐQT và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty;
- Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (trong trường hợp giải thể theo quyết định của tòa án); Bản sao Quyết định thu hồi GCNĐKDN, Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp giải thể do bị thu hồi GCNĐKDN, GCNĐT);
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
- Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận ĐK thuế hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD và ĐK thuế hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
Trường hợp người được ủy quyền nộp hồ sơ ĐKDN thì phải xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP và văn bản ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giải thể công ty cổ phần - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-042128-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34