Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042164-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: + Thời hạn trả lời ý kiến của các cơ quan liên quan: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến.
+ Thời hạn cấp giấy phép: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Xây dựng, địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới – Quảng Bình, thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h30 đến 10h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần.
Khi có yêu cầu của người xin cấp Giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp Giấy phép xây dựng . Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu
Bước 2: Sở Xây dựng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho khách hàng và 01 bản lưu tại Sở Xây dựng
Bước 3: Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng thì lập văn bản hướng dẫn đầy đủ một lần cho khách hàng. Thời gian trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng
Bước 4: Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp Giấy phép xây dựng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến, các tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Sở Xây dựng. Quá thời hạn trên nếu không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.
Đối với các công trình đặc thù, như: Công trình di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, tượng đài... phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý ngành liên quan, theo quy định của pháp luật; Công trình tôn giáo, các công trình đặc biệt khác phải trình UBND tỉnh để xin ý kiến. Trong trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa để xem xét theo quy định hiện hành trước khi cấp giấy phép
Bước 5: Khách hàng nộp lệ phí và nhận kết quả tại Sở Xây dựng theo quy định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Bản sao một trong những Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình
Trường hợp cải tạo, sửa chữa công trình cho thuê: phải có hợp đồng thuê công trình theo quy định của pháp luật và giấy uỷ quyền việc xây dựng của chủ sở hữu
Số bộ hồ sơ: Bản vẽ thiết kế: 04 bộ; Các loại giấy tờ khác: 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số IV
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-042164-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35