Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-042621-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế và Phòng PC 13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tại cơ quan đăng ký kinh doanh không quá 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (khi đủ hồ sơ hợp lệ, nhận Giấy biên nhận tại phòng đăng ký kinh doanh, tối đa 05 ngày đến phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế và Phiếu trả kết quả
Bước 2: Tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh: sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không quá 07 ngày phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế chi nhánh cho doanh nghiệp
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Địa điểm kinh doanh
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do đăng ký thêm địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp do đăng ký thêm địa điểm kinh doanh
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (nếu thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III - 4)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh 20.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31