Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-043245-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ liên quan theo quy định nộp nộp hồ sơ dự án tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ dự án theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tưxem xét làm công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả (Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư) tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu Phụ lục I-2, QĐ 1088/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
Hồ sơ dự án
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc bản sao hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh)
Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu phụ lục I.2
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-043245-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [19]
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) điều chỉnh đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Bình
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh - Đồng Nai
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Quảng Bình
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Quảng Bình
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Bình
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Quảng Bình
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Quảng Bình
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Giãn tiến độ đầu tư - Quảng Bình

0
31