Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-043489-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hồ sơ và văn bản liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận đủ hồ sơ dự án theo quy định, xem xét làm công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả (Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư) tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu Phụ lục I-3, QĐ 1088/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
Hồ sơ dự án
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc bản sao hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân)
Báo cáo năng lực tài chính (tự lập và chịu trách nhiệm)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh)
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Phụ lục I-3
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-043489-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24