Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-043557-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trường trung học phổ thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị cơ sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết kết quả xét tuyển dụng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các đơn vị cơ sở xây dựng Đề án tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định, phê duyệt đề án
Bước 3: Các đơn vị tổ chức xét tuyển theo đúng quy định
Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả
Bước 5: Đơn vị cơ sở thông báo kết quả xét tuyển và ra Quyết định tuyển dụng
Đề án xét tuyển dụng
Kết quả xét tuyển
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-043557-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
46