Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-043904-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tùy theo từng trường hợp cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các học sinh có nhu cầu học nghề đăng ký danh sách tại Trung tâm; Trung tâm phân lớp và tổ chức dạy nghề cho học sinh
Bước 2: Sau khi học xong chương trình, Trường tổ chức ôn thi cho học sinh, sau đó lên danh sách phòng thi và tổ chức thi nghề
Bước 3: Tổ chức chấm thi; căn cứ kết quả chấm, trung tâm lập danh sách học sinh đạt kết quả, đề nghị Giám đốc Sở ký quyết định công nhận
Bước 4: Căn cứ quyết định công nhận, Lãnh đạo Sở ký chứng chỉ nghề cho học sinh
Quyết định công nhận
Danh sách học sinh đạt kết quả để cấp chứng chỉ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 30.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-043904-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28