Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-045366-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 61 ngày làm việc (không kể thời gian tổ chức/cá nhân hoàn thiện các điều kiện hành nghề theo yêu cầu của cơ quan cấp phép)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, làm phiếu nhận hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ghi ý kiến. Sau đó giao hồ sơ cho bộ phận giải quyết (Chi cục Bảo vệ môi trường).
Bước 3: Bộ phận chuyên môn hướng dẫn tổ chức/ cá nhân lập kế hoạch và đăng ký vận hành thử nghiệm. Phối hợp với các cơ quan liên quan để giám sát và đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm
Bước 4: Nếu kết quả vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký cấp Giấp phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Bước 5: Sau khi Lãnh đạo Sở ký cấp Giấp phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, bộ phận "một cửa" kiểm tra và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Đơn đăng ký gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2 (B.1))
Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2 (B.2))
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2 (B.1))
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập hồ sơ xin gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-045366-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17