Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-045391-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Bình ( Phòng Nghiệp vụ Du lịch)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thuyết minh viên; Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp giấy chứng chận thuyết minh viên du lịch nộp hồ sơ đầy đủ cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình ( Phòng Quản lý Du lịch); ( xem mục thành phần hồ sơ)
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kề từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở VH,TT&Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp giấy chứng chận thuyết minh viên du lịch cho người đề nghị cấp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng chận thuyết minh viên du lịch , Sở VH,TT & Du lịch phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp chứng nhận thuyết minh viên biết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch
Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch
Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên
Sơ yếu lý lịch (tự thuật) được chính quyền cấp xã, phường, nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác xác nhận không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng chỉ
Giấy khám sức khoẻ được cấp không quá 6 tháng tình từ ngày nộp hồ sơ
Hai ảnh kiểu 3x4, chụp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/Giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-045391-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
19