Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-045475-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Bình ( Phòng Nghiệp vụ Du lịch)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề; Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục III chương II của Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình; cụ thể:
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của người xin cấp thẻ.
- Đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
- Các văn bằng chứng chỉ (bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu có bằng cử nhân chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).
- Hai ảnh hồ sơ kiểu 3 x 4, chụp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kề từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở VH,TT&Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị cấp thẻ. Trường hợp từ chối cấp thẻ, Sở Du lịch phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết
Bước 3: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố và niêm yết công khai các điều kiện và thủ tục cấp thể hướng dẫn viên du lịch tại nơi tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Bước 4: Tổng Cục Du lịch có quyết định uỷ quyền cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Hàng quý, Sở VH,TT&DL báo cáo tình hình cấp thẻ huớng dẫn viên du lịch và danh sách trích ngang hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ gửi Tổng Cục Du lịch
Bước 5: Thẻ hướng dẫn viên du lịch có giá trị trên phạm vi toàn quốc. Tổng cục Du lịch thống nhất phát hành mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu phụ lục 13)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Có trình độ cử nhân chuyên ngành du lịch, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch (Luật Du lịch 2005) hoặc có một trong các trình độ nghiệp vụ sau: (Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL)
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có thẻ hướng dẫn viên nội địa;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 01 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Người có bằng đại học trở lên thuộc các ngành khối kinh tế, khoa học xã hội phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khoá 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Người có bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật công nghệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn khoá 3 tháng do cơ quan có thẩm quyền cấp
Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện
Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ (Luật du lịch 2005) hoặc có một trong các trình độ ngoại ngữ sau:(Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL)
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;
- Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (Bao gồm các loại: chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương đối với ngoại ngữ khá
Đơn đề nghị cấp thẻ theo phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sơ yếu lý lịch ( tự thuật) được chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác các nhận không quá 6 tháng tình từ ngày nộp hồ sơ
Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu có bằng cử nhân chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp)
Riêng đối với người sử dụng tiếng Trung Quốc phải nộp bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ như quy định tại khoản 5, mục II CHương III của Thông tư 04/2001/TT0TCDL
Giấy khám sức khoẻ được cấp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Hai ảnh 3 x 4 chụp không quá 6 tháng từ ngày nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 650.000 đồng/thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-045475-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18