Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-050809-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở Tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc. Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nếu người yêu cầu công chứng không có Bản chính văn bản công chứng muốn cấp bản sao, đề nghị Tổ chức hành nghề công chứng tra tìm hồ sơ tại kho lưu trữ của Tổ chức hành nghề công chứng thì Trưởng phòng Công chứng (nếu Trưởng phòng đi vắng thì Phó Trưởng phòng) đề nghị cán bộ lưu trữ tra tìm văn bản công chứng cần cấp bản sao và phôtô số lượng bản cần sao theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng
Bước 2: Công chứng viên ký vào từng trang của bản sao văn bản công chứng
Bước 3: Đóng dấu, thu phí công chứng, vào sổ lưu và trả hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính công chứng đó thực hiện
Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu
Nếu là tổ chức phải có Công văn hoặc giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị
Bản chính văn bản công chứng muốn cấp bản sao hoặc đề nghị cán bộ Tổ chức hành nghề công chứng tra tìm hồ sơ tại kho lưu trữ của tổ chức hành nghề công chứng
Bản phôtô, bản chụp văn bản công chứng cần cấp bản sao
Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ tùy theo yêu cầu của người yêu cầu cấp bản sao
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu hẹn: Mẫu số 02/PH
Tải về
Phiếu yêu cầu công chứng: Mẫu số 01/PYC
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [19]
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp - Quảng Bình
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ - Quảng Bình
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ - Quảng Bình
Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất - Quảng Bình
Bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ theo quy định của pháp luật - Quảng Bình
Bán đấu giá tài sản là động sản - Quảng Bình
Bán đấu giá bất động sản - Quảng Bình
Đăng ký tham gia đấu giá tài sản - Quảng Bình
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Quảng Bình
Cấp/cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng - Quảng Bình
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Quảng Bình
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản - Quảng Bình
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Bình
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Quảng Bình
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Quảng Bình
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản - Quảng Bình
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-050809-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20